Galleries

Вежба – Прва Помош

Тимот на МЗСС во изминатов период организираше вежби за Прва Помош. Целта на овие вежби е да се повторат и надополнат знаењата на членовите а воедно и да се усоврши пристапот за работа кон повредените.

Вежба – Евакуација од жичара

Во текот на месец октомври тимот на МЗСС организираше неколку симулациски вежби за евакуација од жичара. Целта на овие вежби беше да се повтори знаењето, но воедно и да се усовршат техниките на евакуација. Евакуацијата на жичара е тимска работа, и сите членови работат координирано и со меѓусебна доверба. Во понатамошниот период ќе бидат спроведени …

Вежба – Евакуација од жичара Read More »