РЕСОРТ МАВРОВО - ИНФО

Ски стази и лифтови
 • Маврово 1
 • Маврово 2
 • Корја
 • Плав
 • Мирна долина
 • Детска радост
 • Жолт
 • Бачило 1
 • Бачило 2
 • Галички 1
 • Галички 2
 • Белички
 • Црвен