За нас

Македонското Здружение на Спасители во Скијалишта (МЗСС) претставува здружение на граѓани кое е самостојно, невладино и непрофитно здружение. MЗСС е основано од страна на група ентузијасти и љубители на снежните спортови, главно од потребата да се развие и подигне на повисоко ниво спасувањето и давањето помош на посетители во скијачките центри. Здружението е сочинето од лиценцирани медицински лица како и искусни спасители. Главна цел на МЗСС е создавање на добра организација и  темелен систем на едукација за заштита на човечкиот живот и помош на повредени во рамките на ски центрите.

Здружението ги обезбедува следните услуги:

  • укажување прва помош на повредени во ски центри
  • транспорт на повредените
  • евакуација од жичара
  • проценка и отстранување/намалување на можните ризици во скијалиштата
  • активности за потрага на изгубени лица во скијалиштeто

Обуката за станување патролер е сеопфатна, и продолжува секоја година со обновувачки курс, тренинг сесии и годишна обнова. Обуката се состои од курс по прва помош,курс за познавање на јажеви техники и евакуација од жичара и 7 дневна зимска обука во ски центарoт.