Вежба – Прва Помош

Тимот на МЗСС во изминатов период организираше вежби за Прва Помош. Целта на овие вежби е да се повторат и надополнат знаењата на членовите а воедно и да се усоврши пристапот за работа кон повредените.